Δημήτρης Καραδήμος – Γι’ αυτά τα μάτια

Μουσική:
Χριστόδουλος Σιγανός

Στίχοι:
Χριστόδουλος Σιγανός / Valentino / Ευθύμης Καραδήμος